Branschorganisation

malarmastarna_logowww.maleri.se
Målaremästarna är bransch- och arbetsgivarorganisation för måleriföretagen i Sverige. Organisationen, som grundades år 1899, är avtalsslutande part till branschens arbetstagarorganisation.


Leverantör

Untitled-1www.flugger.se
Flügger färgs affärsidé är att producera och marknadsföra ett komplett sortiment byggnadsfärg, träskydd, tapeter, måleriverktyg och naturliga tillbehör i god målarmästarekvalitet. Vi prioriterar miljöriktiga, sunda produkter, som ger vackra och hållbara ytor.

 

nordsjoNordsjö Idé & Design