Länkar

Branschorganisation

www.maleri.se
Målaremästarna är bransch- och arbetsgivarorganisation för måleriföretagen i Sverige. Organisationen, som grundades år 1899, är avtalsslutande part till branschens arbetstagarorganisation.


Leverantör

Nordsjö Idé & Design

Emils Måleri

Gässlösavägen 28 504 41 BORÅS

Telefon: 033 – 12 41 42